Thiên Thần Áo Trắng - Good Doctor - full online [ tập 20]20Vietsub


Cảm Nhận Của Bạn Về Phim


Thông Tin Phim

Thiên Thần Áo Trắng - Good Doctor - full online [ tập 20]20Vietsub


Thông Tin PhimTên phim:Thiên Thần Áo Trắng - Good Doctor - full online [ 1 - 2 ] 1 Vietsub - 2 Engsub 
Thể loại - Diễn viên: Nhãn: , Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý Tình Cảm
Good Doctor
Đạo diễn:Gi Min Soo
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Joo Won, Ju Sang-Wook, Moon Chae Won, Kwak Do Won
Nguồn:Sưu tầm

Bộ phim Good Doctor nói về một người đàn ông trẻ tuổi tên Park Shi On mắc chứng bệnh Savant và chậm phát triển. Tuổi trí tuệ của anh là 10 nhưng anh đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cho trẻ em. Trong khi đó, Kim Do Han bác sĩ phẫu thuật cho trẻ em tốt nhất luôn tìm thấy mình trong cuộc đối đầu với Park Shi On. [id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=Nzqw0lnf2VA|1-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/ydK981?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/49yC76?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/vg073X?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6208J7?client_file_id=379958|2-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/CSF6xZ?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/5GqlFX?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/4m6573?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/nh6Zr6?client_file_id=379958|1;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlvw;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlw2;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlw6;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlwc|1 full;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/Doctor1?authkey=Gv1sRgCMyp2v7v9cSWfg#5909525462142220946|1;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor11?authkey=Gv1sRgCLnG8tPG28e9eg#5909520990518679458;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor12?authkey=Gv1sRgCN6-pJ-ep9SztAE#5909521093336673122;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor13?authkey=Gv1sRgCPj98_CfyJvmPg#5909521592722161218;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor14?authkey=Gv1sRgCPGs5ZW2693wQg#5909521788086436114;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor15?authkey=Gv1sRgCPnrt4CGi-SB1wE#5909521810113466882|2;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxp4;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpa;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpk;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpq|1;http://www.telly.com/12I4G5O?fromtwitvid=2|2;http://www.telly.com/12KDQZI?fromtwitvid=2|2 full;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor2?authkey=Gv1sRgCKPkuvC-u5ONHg#5909855765855555506|2;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor21?authkey=Gv1sRgCNT8wN_OkNmB_gE#5909844830537681090;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor22?authkey=Gv1sRgCIjmgeGsxamDrQE#5909846073694464850;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor23?authkey=Gv1sRgCKKc6ZDjuISFnQE#5909846781042559906;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor24?authkey=Gv1sRgCIik-N-j2suw9gE#5909847516164364018;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor25?authkey=Gv1sRgCPLw_4S7xOqTywE#5909847583623497474|3-Eng;kpt.e/good_doctor_03_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_03_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_03_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_03_clip4.mp4|4-Eng;kpt.e/good_doctor_-_04_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_04_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_04_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_04_clip4.mp4|3;http://www.dailymotion.com/swf/x136w5w;http://www.dailymotion.com/swf/x136w62;http://www.dailymotion.com/swf/x136w68;http://www.dailymotion.com/swf/x136w6f|3;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor3?authkey=Gv1sRgCLKj4aXAq6nvbw#5912543873601385362|3;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor31?authkey=Gv1sRgCP_Su5HZjs6MRA#5912507757185975602;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor32?authkey=Gv1sRgCLWsiK7soLyK2QE#5912545546754054178;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor33?authkey=Gv1sRgCJ3P35eavt2oEw#5912513690907412482;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor34?authkey=Gv1sRgCJ3d0JL3isOOCg#5912516384216697282;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor35?authkey=Gv1sRgCKPLqoaj07OdaQ#5912519241086412162|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZTrij0MkRmun-iQ6T1RH1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|5-Eng;kpt.e/good_doctor_-_05_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_05_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_05_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_05_clip4.mp4|-Eng;kpt.e/good_doctor_-_6_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_6_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_6_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_6_clip4.mp4|5;https://picasaweb.google.com/115000729960432470531/Doctor51f?authkey=Gv1sRgCJP_suTLkKmejQE#5914619328010376034;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor52?authkey=Gv1sRgCPH9huy7wtPFXg#5914610286369673314;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor53?authkey=Gv1sRgCM_Bsdub2PWM1QE#5914612527208246722;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor54?authkey=Gv1sRgCNDw8IKG26jWjwE#5914615123424928882;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor55?authkey=Gv1sRgCMWm5N_wzN32NA#5914618455421755218|5;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp5d;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp5t;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp7k|6-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip4.mp4|6-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/lT2lDt?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/Z5996d?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/WF0974?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/d60068?client_file_id=379958|6;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SYUJTdDhINTZZNGs/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9ST1NEcW91MTlOUDQ/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SLUE5Snl2ZEg4MlE/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SM1pDb3pXX1lUWE0/preview|6;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvub;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvux;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvv9;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvvf|6 full;https://picasaweb.google.com/115000729960432470531/Doctor6?authkey=Gv1sRgCJz7zPnt94C7iwE#5915499635100426450|6;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor61?authkey=Gv1sRgCOLvz6HomOiqiQE#5915490507121703698;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor62?authkey=Gv1sRgCOKqudCP9vnOBA#5915491204040303266;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor63?authkey=Gv1sRgCI-HvMrWp_ieRA#5915491842894749106;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor64f?authkey=Gv1sRgCK2o5cvEjp-YTg#5915494409338606978;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor65?authkey=Gv1sRgCIGa86-Hr5eUcQ#5915493342812653602|6 full;https://docs.google.com/file/d/0B8-CavFxpaaMeTU4TzZpR2tlRUE/preview|7-Raw;phimsoc.d/swf/x13oy0q;phimsoc.d/swf/x13oy80|7-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip4.mp4|7-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/aOq7xl?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/dB92n5?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/w115kV?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/j8w2V8?client_file_id=379958|7;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-7/IWZ9FBDE.html|7;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G71?authkey=Gv1sRgCNTI1tbnzab00QE#5916774879066158130;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G72?authkey=Gv1sRgCNj9r-HHvczOQQ#5916774917454610962;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G73?authkey=Gv1sRgCNCqu6iF95DV9QE#5916774941583417602;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G74?authkey=Gv1sRgCKKEwp7OvOv8ZA#5916775585318109282;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G75?authkey=Gv1sRgCLa00OSP44uRsQE#5916775650887938498|7;https://docs.google.com/file/d/0B7tTfSAPwNdrLXRkNGVDWW1hVVU/edit|7;http://www.dailymotion.com/video/x13qscd_gd7-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x13qse0_gd7-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x13qsf7_gd7-1-003_shortfilms|8-Raw;http://www.youtube.com/watch?v=EEpYMRovops|8;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-8/IWZ9FC69.html|8;phimsoc.p/112165451858049969120/Doctor8?authkey=Gv1sRgCPDswvKGkc2G-AE#5917157914727707874|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor81?authkey=Gv1sRgCML51Zehp7LSCg#5917154061737124386;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor82?authkey=Gv1sRgCLb-u5Kfr57PUA#5917154715088558642;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor83?authkey=Gv1sRgCLjvmKLciometwE#5917155301987188242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor84?authkey=Gv1sRgCPKvo4vTgveUPg#5917155763529898354;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor85?authkey=Gv1sRgCJOYhNnVzM4p#5917156237449061890|8;https://docs.google.com/file/d/0BzB8LwcGDfMIbWEzbTRwV2oxMXM/edit|8;http://www.dailymotion.com/video/x13sxrd_doctor-8-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x13swtu_doctor-8-clip1_shortfilms|9-Eng;kpt.e/good_doctor_-_09_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_09_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_09_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_09_clip4.mp4|9;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-9/IWZ9FEAB.html|9 full;https://picasaweb.google.com/114428186889063177055/Doctor9?authkey=Gv1sRgCKHtuYTOqryF6AE#5919376892683046786|9;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G91?authkey=Gv1sRgCIX8l4Pci4WipAE#5919391034338090674;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G92?authkey=Gv1sRgCOTvjMeKmZ3WdA#5919391120199975730;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G93?authkey=Gv1sRgCInS-tSqgoTeyQE#5919391796016998466;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G94?authkey=Gv1sRgCIL784r_o8fH7QE#5919391831740503682;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G95?authkey=Gv1sRgCOuYwe3oi8iFVQ#5919392246314312866|9;https://docs.google.com/file/d/0B5CTW0HtXeU2MW9zSFk0MWVBMGs/preview|10-Raw;phimsoc.d/swf/x144x65;phimsoc.d/swf/x144xah|9;http://www.dailymotion.com/swf/x144st0;http://www.dailymotion.com/swf/x144stf|9;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-9/IWZ9FEAB.html|9 full;https://picasaweb.google.com/114428186889063177055/Doctor9?authkey=Gv1sRgCKHtuYTOqryF6AE#5919376892683046786|9;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G91?authkey=Gv1sRgCIX8l4Pci4WipAE#5919391034338090674;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G92?authkey=Gv1sRgCOTvjMeKmZ3WdA#5919391120199975730;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G93?authkey=Gv1sRgCInS-tSqgoTeyQE#5919391796016998466;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G94?authkey=Gv1sRgCIL784r_o8fH7QE#5919391831740503682;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G95?authkey=Gv1sRgCOuYwe3oi8iFVQ#5919392246314312866|9;https://docs.google.com/file/d/0B5CTW0HtXeU2MW9zSFk0MWVBMGs/preview|10-Eng;kpt.e/good_doctor_-_10_part_1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_10_part_2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_10_part_3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_10_part_4.mp4|9;http://www.dailymotion.com/swf/x144st0;http://www.dailymotion.com/swf/x144stf|9;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-9/IWZ9FEAB.html|10Full;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Doctor10?authkey=Gv1sRgCJrJ9aSK7KKR8QE|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor101?authkey=Gv1sRgCKzGg_L3udLfcw;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor103?authkey=Gv1sRgCN_Pl8vM2MmOYA;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor104?authkey=Gv1sRgCP-Zr_SD57jMNg;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor105?authkey=Gv1sRgCMe8kpu59b_8kAE|10;http://www.dailymotion.com/video/x146t1j_doctor-10-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x146t1w_doctor-10-clip1_shortfilms|11-Eng;kpt.e/good_doctor_-_11_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_11_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_11_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_11_clip4.mp4|11;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-11/IWZA00F6.html|11 full;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Doctor11?authkey=Gv1sRgCJ2W2uOIydKzxQE#5921968703324109762|11;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor111?authkey=Gv1sRgCNW1yNzQ8c_xmwE#5921962055873915858;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor112?authkey=Gv1sRgCOC8wfyDxY6wBA#5921961545274027506;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor113?authkey=Gv1sRgCLzfuYWD4sLrfg#5921962592645526722;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor114?authkey=Gv1sRgCISZu6XPkK3uQA#5921963123136753778;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor115?authkey=Gv1sRgCMjW36rb8IuVag#5921963685337386114|11 full;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSQXlEbXZyNjR4Wkk/preview|11;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSQ0h1MmthTkExR2M/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSNVpFVjVoTmdIX2M/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSWVhvRUJsa01neHM/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSaU9tSktOYkFRWWs/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSN1RYbXgyaXQyZDQ/preview|11;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5qi;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5qx;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5rn|12;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-12/IWZA0IZD.html|12;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbn5;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbnl;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbny|13-Raw;phimsoc.d/swf/x14rrxs;phimsoc.d/swf/x14rrzr|13;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor131f?authkey=Gv1sRgCL2QrKT1y9XFqgE;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor132?authkey=Gv1sRgCL7zoMX77_qKdA;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor133?authkey=Gv1sRgCLCvvYuDqseZrAE;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor134?authkey=Gv1sRgCIi5iq_j_NvnQg;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor135?authkey=Gv1sRgCMjJs4Cs4O_LjgE|13;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-13/IWZA0O0B.html|14-Eng;kpt.e/good_doctor_-_14_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_14_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_14_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_14_clip4.mp4|14;http://www.dailymotion.com/video/x14urii_doctor-14-1-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x14urix_doctor-14-1-clip1_shortfilms|14;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-14/IWZA0O9O.html|14 full;https://picasaweb.google.com/100074956961922557803/Doctor14?authkey=Gv1sRgCPr1v6PY6bykSw#5924945375569761762|14;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor141?authkey=Gv1sRgCPfD2pu36p_JgwE#5924943920894193346;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor142?authkey=Gv1sRgCNes37fgjf3DzAE#5924944324686937458;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor143?authkey=Gv1sRgCOS3_euz8pPGqgE#5924944648594438210;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor144?authkey=Gv1sRgCMzF26ShhcDGqgE#5924944993076537074;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor145?authkey=Gv1sRgCLGs75D1sL-cOg#5924945296698698434|14;https://docs.google.com/file/d/0B1n_L633ezc5LXVOakwzY29ZTzA/preview|14;http://www.dailymotion.com/swf/x14urii;http://www.dailymotion.com/swf/x14urix|15-Raw;phimsoc.d/swf/x151zho;phimsoc.d/swf/x1520zn|15-Eng;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip1.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip2.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip3.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip4.mp4|15;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor15f?authkey=Gv1sRgCO3q7d2v_5LMjgE;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor152?authkey=Gv1sRgCJWDxvaalP779gE;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor153?authkey=Gv1sRgCNGU9JHihOS-kwE;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor154?authkey=Gv1sRgCKy6t9Dn1ujvEA;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor155?authkey=Gv1sRgCMXu9NHEmqDcvQE|15Full;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/Doctor15?authkey=Gv1sRgCKfTrsOcr7XGlAE|15;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchZHhRQ2lYZ3BTdzA/edit|15;http://www.dailymotion.com/video/x1543kc_k-zone-good-doctor-e15-hd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x1543kn_k-zone-good-doctor-e15-hd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x1543kz_k-zone-good-doctor-e15-hd-kites-vn-1-003_shortfilms|16-Raw;phimsoc.d/swf/x153s5x;phimsoc.d/swf/x153sc1|15 full;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/Doctor15?authkey=Gv1sRgCKfTrsOcr7XGlAE#5927328439204827698|15;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor15f?authkey=Gv1sRgCO3q7d2v_5LMjgE#5927238691330865666;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor152?authkey=Gv1sRgCJWDxvaalP779gE#5927227762581657906;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor153?authkey=Gv1sRgCNGU9JHihOS-kwE#5927228959006625922;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor154?authkey=Gv1sRgCKy6t9Dn1ujvEA#5927230010960905058;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor155?authkey=Gv1sRgCMXu9NHEmqDcvQE#5927232728168702594|15;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchZHhRQ2lYZ3BTdzA/preview|15;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kc;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kn;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kz|16-Eng;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip1.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip2.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip3.mp4;kpt.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip4.mp4|16Full;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor16?authkey=Gv1sRgCPuutemz_YnrWA|16;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor161?authkey=Gv1sRgCPeotI2f3qHbhwE;=https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor162?authkey=Gv1sRgCKvB5IuNj9nxxwE;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor163?authkey=Gv1sRgCI7P6YGO2pOUzgE;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor164?authkey=Gv1sRgCKOr6eCl04TKNA;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor165?authkey=Gv1sRgCKiPwri94KLGWg|16;http://www.dailymotion.com/video/x156q0o_good-doctor-16-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x156q14_good-doctor-16-clip1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x156q1g_good-doctor-16-clip2_shortfilms|16;https://docs.google.com/file/d/0BzwpjtDVrkkBbzM5LTBnaDd2bmc/edit|16;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-16/IWZA06ZE.html|17;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G17?authkey=Gv1sRgCKuzq6bV0PKUogE&noredirect=1|17;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G171?authkey=Gv1sRgCMj0tZe4idacDQ;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G172?authkey=Gv1sRgCNWVnPutzNiAIw;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G173?authkey=Gv1sRgCPGD_tHE643wOw;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G174?authkey=Gv1sRgCJftr-y04YfaAg;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G175?authkey=Gv1sRgCOOY373Y6rDXeg|17;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-17/IWZA08UZ.html|17;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchWmhiV1JrNWhWSGs/edit?usp=sharing|17;http://www.dailymotion.com/video/x15ekog_doctor-17-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x15ekoq_doctor-17-clip1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x15ekox_doctor-17-clip2_shortfilms|18-Eng;kpt.e/good_doctor_-_18_clip1.mp4;kpt.e/good_doctor_-_18_clip2.mp4;kpt.e/good_doctor_-_18_clip3.mp4;kpt.e/good_doctor_-_18_clip4.mp4|18;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/Doctor18?authkey=Gv1sRgCMerkv_N9-qH3wE|18;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor181?authkey=Gv1sRgCOfRpbHXvarTqwE;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor182?authkey=Gv1sRgCJef4f3wqJLm7gE;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor183?authkey=Gv1sRgCJnAj56Mz-Lv8QE;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor184?authkey=Gv1sRgCJj5-cTv3PjWZA;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor185?authkey=Gv1sRgCKy-6sT1xbWHcw|18;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchWEdMODktQ0I4SzA/edit?usp=drive_web|18;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-18/IWZA08BW.html|18;http://www.dailymotion.com/video/x15gbly_doctor-18-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x15gbm9_doctor-18-clip1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x15gbmi_doctor-18-clip2_shortfilms|19-Eng;kenhphimtruyen.e/good_doctor_-_19_clip1.mp4;kenhphimtruyen.e/good_doctor_-_19_clip2.mp4;kenhphimtruyen.e/good_doctor_-_19_clip3.mp4;kenhphimtruyen.e/good_doctor_-_19_clip4.mp4|19 full;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G19full?authkey=Gv1sRgCNGvhK6Y8OWsKQ#5932369857612564690|19;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G191?authkey=Gv1sRgCMSvn7PsvMPKAw#5932367158905731106;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G192?authkey=Gv1sRgCNaCnPqNja3JzAE#5932367218271573106;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G193?authkey=Gv1sRgCKim_9qt7bCchAE#5932368105930777602;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G194?authkey=Gv1sRgCLyz1_HTvdnDGw#5932368145884509330;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G195?authkey=Gv1sRgCLnU_MbRv9LwDA#5932369779065450898|19;https://docs.google.com/file/d/0ByMF_wbKk8nFRDhXZ19WVDRjOUE/preview|19;http://www.dailymotion.com/swf/x15p131;http://www.dailymotion.com/swf/x15p154;http://www.dailymotion.com/swf/x15p15l|20;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe1g_good-doctor-20-1-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe1p_good-doctor-20-1-clip1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe29_good-doctor-20-1-clip2_shortfilms|[[/id]
Bạn Đang xem Phim tại website Xem Phim Online! Chúc Các bạnn Có Những Giây Phút Xem Phim vui vẻ!^^
Phim ,Phim ,Phim ,Phim ,Phim ,Phim ,Phim ,Phim , Phim ,, Phim ,, Phim ,, Full, Phim ,, Phim ,, Phim ,
Tags:

Bài viết liên quan